Art Kane Harlem 1958 ORIGINAL IMAGE.jpg
'HARLEM 1958' cover trade edition.jpg
AKHARLEM 06 001.jpg
Aretha Franklin_©Art_Kane_Archive_11x14.jpg
AKHARLEM 20 001.jpg
prev / next